ਤਕਨੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਕਾਟ ਸਿਟਾਡੀਨੋ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

    scittadino@d118.org (847) 526-7690 ext. 9400

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ:

ਰੈਂਡਲ ਸਟੋਵੈਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਲੀ ਬਾਰਟਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ

rstowell@d118.org (847) 526-7690 ext. 9401 hbartusch@d118.org (847) 526-7690 ext. 9403


ਮੀਕਾ ਵੇਲੈਂਡ, ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਿਲਿਪ ਗ੍ਰੇਸਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ

mweyland@d118.org (847) 526-7690 ext. 9404 pgreyson@d118.org (847) 526-7690 ext. 9402